Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 26

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
68/TB-SDL Sở Du lịch Kiên Giang Thông báo Du lịch V/v giảm mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và Thẻ hướng dẫn viên du lịch 31/12/2020
563/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Du lịch V/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Dương lịch năm 2021 30/12/2020
328/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Du lịch V/v thực hiện các biện pháp cấp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/07/2020
50/QĐ-SDL Sở Du lịch Kiên Giang Quyết định Du lịch V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 18/06/2020
30/TB-SDl Sở Du lịch Kiên Giang Thông báo Du lịch V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 18/06/2020
255/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Du lịch V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tại Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phục Tử 01/06/2020
203/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Du lịch V/v thực hiện giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng dịch Covid-19 14/05/2020