Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
283/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Du lịch Về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 19/02/2020
147/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Du lịch Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 22/01/2020
298/CP-V.I Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Thanh tra V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 22/07/2019