Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
153/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Y tế V/v tổ chức đón và phục vụ khách du lịch 25/04/2020
546/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Y tế V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 17/04/2020
355/BCĐ-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế V/v hướng dẩn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 15/03/2020
354/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Du lịch; Y tế V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình mới 15/03/2020