Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
171/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch V/v tổ chức đón và phục vụ khách du lịch gắn với phòng, chống dịch Covid-19 29/04/2020
153/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Y tế V/v tổ chức đón và phục vụ khách du lịch 25/04/2020
546/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Y tế V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 17/04/2020
945/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Du lịch Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/04/2020
144/SDL-QLDL Sở Du lịch Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch V/v tiếp tục triển khai thực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 16/04/2020
100/THH-TTDVCTT Bộ và Cơ quan ngang Bộ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch V/v tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người 07/02/2020
13/2019/TT-BVHTTDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Thông tư Các lĩnh vực khác; Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 25/11/2019