Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1856/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Du lịch Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du Lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/08/2020
50/QĐ-SDL Sở Du lịch Kiên Giang Quyết định Du lịch V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 18/06/2020
474/QĐ-TCDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quyết định Du lịch Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch 01/05/2020
473/QĐ-TCDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quyết định Du lịch Ban hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch. 29/04/2020
945/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Du lịch Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/04/2020
724/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Du lịch về phê duyệt Dự án "Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (mobile app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch" 23/03/2020
283/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Du lịch Về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 19/02/2020