Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 50

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
100/THH-TTDVCTT Bộ và Cơ quan ngang Bộ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch V/v tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người 07/02/2020
13/2019/TT-BVHTTDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Thông tư Các lĩnh vực khác; Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 25/11/2019
473/QĐ-TCDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quyết định Du lịch Ban hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch. 29/04/2020
474/QĐ-TCDL Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quyết định Du lịch Ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch 01/05/2020
298/CP-V.I Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Thanh tra V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 22/07/2019
147/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Du lịch Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 22/01/2020
283/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Du lịch Về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 19/02/2020