Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 21

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
130/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
35/2020/TT-BTC Bộ và Cơ quan ngang Bộ Thông tư Du lịch; Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 05/05/2020
42/NQ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Du lịch; Y tế Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 09/04/2020
52/2019/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác; Du lịch Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Du lịch; Thanh tra; Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
45/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Du lịch Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019