Về việc ứng phó với bão 16
(14:45 | 25/12/2017)
Sodulich