Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 11/2020
(13:50 | 20/11/2020)

 

Trong tháng 11, dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, tình hình thời tiết được dự báo sẽ tốt hơn, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, lượng khách du lịch có xu hướng tăng lên nhất là dịp cuối tuần.

 

Kết quả tháng 11 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 397.390 lượt, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 26,8% so với tháng 10. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.602 lượt, giảm 92,9% so cùng kỳ, tăng 3,8% so với tháng 10; khách tham quan khu, điểm du lịch 140.228 lượt, giảm 46,3% so với cùng kỳ, tăng 18,2% so với tháng trước. Khách có lưu trú 250.951 lượt, giảm 22,3% so với cùng kỳ, tăng 31,9% so với tháng 10.

 

Riêng Phú Quốc có 288.634 lượt khách tham quan du lịch, giảm 21,9% so cùng kỳ, tăng 27,8% so với tháng 10; trong đó, khách quốc tế 3.589 lượt, giảm 92,4% so cùng kỳ, tăng 15,6% so với tháng 10.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 609,4 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ, tăng 28,6% so với tháng 10; trong đó Phú Quốc ước đạt 445,9 tỷ đồng, giảm 27,1% so cùng kỳ, tăng 22,6% so với tháng 10.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 10

Ước TH

Tháng 11

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

313.499

397.390

4.984.122

60,8

Khách quốc tế (lượt)

3.472

3.602

171.854

26,2

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

225.833

288.634

3.253.957

67,7

Khách quốc tế (lượt)

3.106

3.589

158.677

25,8

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

118.610

140.228

2.735.690

63,2

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

190.237

250.951

2.163.042

61,1

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,4

2,0

2,4

127

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,8

3,9

4,0

141,6

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

473,9

609.4

7.333,8

42,9

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

363,6

445,9

5.617,0

41,9

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

769

769

769

100,9

Số phòng (phòng)

24.600

24.600

24.600

105,2

 

 

Trần Linh