Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Các phòng chuyên môn

(14:35 | 05/11/2018)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Văn phòng Sở

 

1

 

Ông Nguyễn Hồng Lạc

 

Chánh văn phòng 0297 3504569 nhlac.dl@kiengiang.gov.vn
2

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

 

Phó Chánh văn phòng 0297 3781999 nthlinh.dl@kiengiang.gov.vn

 

Thanh tra Sở

 

1

 

Ông Trần Thanh Hải

 

Chánh Thanh tra 0297 3781555

tthai.dl@kiengiang.gov.vn

Đường dây nóng 0907 528 598
2 Bà Huỳnh Anh Tâm Phó chánh thanh tra 0297 3781555

hatam.dl@kiengiang.gov.vn

Di động 0916 996 229

 

Phòng Quản lý Du lịch

 

1

 

ÔngTăng Chí Uyên

 

Trưởng phòng 0297 3963309 tcuyen.dl@kiengiang.gov.vn
2

 

Ông Trần Văn Linh

 

Phó trưởng phòng 0297 3963309 tvlinh.dl@kiengiang.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch, Nghiên cứu và Phát triển

 

1

 

Ông Nguyễn Xuân Quang

 

Trưởng phòng 0297 3963308 nxquang.dl@kiengiang.gov.vn
2

 

Bà Trần Thị Loan

 

Phó trưởng phòng 0297 3963308 ttloan.dl@kiengiang.gov.vn

Bích Tuyền