Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Các phòng chuyên môn

(14:35 | 05/11/2018)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Văn phòng Sở - 0297. 3781999

 

1

Ông Nguyễn Hồng Lạc

Chánh văn phòng 0297 3504569 nhlac.dl@kiengiang.gov.vn
2

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Phó Chánh văn phòng 0297 3501188 nthlinh.dl@kiengiang.gov.vn

 

 

Thanh tra Sở - 0297. 3781555

 

1

Ông Trần Thanh Hải

Chánh Thanh tra 0297 3781555

tthai.dl@kiengiang.gov.vn

Đường dây nóng 0907 528 598
2 Bà Huỳnh Anh Tâm Phó chánh thanh tra 0297 3781555

hatam.dl@kiengiang.gov.vn

Di động 0916 996 229

 

 

Phòng Quản lý Du lịch - 0297.3963309

 

1

Ông Trần Văn Linh

Trưởng phòng 0297 3963309 tvlinh.dl@kiengiang.gov.vn
2

Bà Huỳnh Trang Kim Hoàng

Phó trưởng phòng 0297 3963309 htkhoang.dl@kiengiang.gov.vn

 

 

Phòng Kế hoạch, Nghiên cứu và Phát triển - 0297.3963308

 

1

Ông Ngô Thanh Vũ

Phó trưởng phòng 0297 3799936

ntvu.dl@kiengiang.gov.vn

2

Bà Trần Thị Loan

Phó trưởng phòng 0297 3801881 ttloan.dl@kiengiang.gov.vn

 

 

Ban Biên tập