Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng Tối thiểu

Xem với cỡ chữAA

Huyện Châu Thành

(16:41 | 21/08/2020)

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ HẠNG TỐI THIỂU

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
1  Bảo Toàn nhà nghỉ Quốc lộ 61 Hòa thuận, Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành 0297.3837106 13 Tối thiểu

 

(Cập nhật ngày 21/8/2020)

P. QLDL