Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng Tối thiểu

Xem với cỡ chữAA

Huyện Kiên Hải

(16:39 | 21/08/2020)

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ HẠNG TỐI THIỂU

HUYỆN KIÊN HẢI

 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
I NHÀ NGHỈ     
1 Hồng Cúc nhà nghỉ Tổ 7, ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn 02973.688.009
0917888933
15 Tối thiểu
2 Anh Đức nhà nghỉ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn 0974.370.337 20 Tối thiểu
3 Tám Ca nhà nghỉ Tổ 5, ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn 0366.109.090 11 Tối thiểu
4 Phương Duyên nhà nghỉ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn 02973.830552
0919.446.552 (phương)
17 Tối thiểu
5 Hồng Hải nhà nghỉ  ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn 02973.604.298
0911107298
10 Tối thiểu
6 Hồng Ngọc nhà nghỉ ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn  0844706036  14 Tối thiểu
7 Thiện Nhân nhà nghỉ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn  0914.868.190
02973.3830622 
11 Tối thiểu
8 Phương Nam nhà nghỉ ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn 0914849824 12 Tối thiểu
9 Lam Mỹ nhà nghỉ ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn 0944155525 19 Tối thiểu
10 Minh Thảo nhà nghỉ Tổ 5, Bãi Nhà A, xã Lại Sơn 0919.808.929
02973830899
12 Tối thiểu
11 Vân Tiến nhà nghỉ  Tổ 4, ấp Bãi Nhà B 0919.808.930 12 Tối thiểu
12 Yến Linh nhà nghỉ ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn  0945.979.151  11 Tối thiểu
13 Trang Linh nhà nghỉ  Tổ 3, ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn 0942.539.570 4 Tối thiểu
14 SKY nhà nghỉ Tổ 5, ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn  0947079265  7 Tối thiểu
II KHÁCH SẠN TT  
1 Thùy Dương khách sạn ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn  02973.830519  20 Tối thiểu

 

(Cập nhật ngày 21/8/2020)

P. QLDL