Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng 4 sao

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Rạch Giá

(16:04 | 12/03/2019)

 

 DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 4 SAO 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
1 Hòa Bình Rạch Giá Resort khách sạn A9-3-7 Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo 0297.3553355 60 4 sao

 

(Cập nhật ngày 21/8/2020)

P. QLDL