Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng 3 sao

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Hà Tiên

(15:20 | 12/03/2019)

 

 DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 3 SAO 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
1 River Hotel khách sạn Lô B3 TTTM, P.Bình San 0297.3955888 77 3 sao

 

(Cập nhật ngày 21/8/2020)

P. QLDL