Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng 1 sao

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp

(09:07 | 12/03/2019)

 

 DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 1 SAO 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
1 Thành Thanh khách sạn Ấp Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp 0297.3834.778 13 1 sao