Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hạng 1 sao

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Hà Tiên

(09:12 | 12/03/2019)

 

 DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 1 SAO 

STT TÊN CƠ SỞ

LOẠI HÌNH

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

SỐ PHÒNG

HẠNG
1 Tú Anh khách sạn 170 Mạc Thiên Tích,Phường Pháo Đài 0297.3852031 22 1 sao
2 HT Hạnh Phúc khách sạn 13-14 Hoàng Văn Thụ, Phường Bình San 0297.396.66.88 22 1 sao
3 Hoa Mai khách sạn 1-3 Trần Hầu,KP1, Phường Bình San  0297.3852670 12 1 sao

 

(P. QLDL cập nhật ngày 21/8/2020)