Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quy hoạch chiến lược về du lịch

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

(11:32 | 22/05/2020)

 

Ngày 14/5/2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trong đó tất cả 14 tiêu chí năng lực cạnh tranh du lịch đều tăng, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.700 - 1.800 nghìn tỷ đồng (tương đương 77 - 80 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 13 - 14%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 12 - 14%. Đồng thời, du lịch tạo ra khoảng 5,5 - 6 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm. Về khách du lịch phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 12 - 14%/năm và khách nội địa từ 6 - 7%/năm.

 

Bãi Ngự (xã An Sơn, huyện Kiên Hải) phát triển du lịch sinh thái biển, đảo

 

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.100 - 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130 - 135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 15 - 17%. Du lịch tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm. Về khách du lịch phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 8 - 10%/năm và khách nội địa từ 5 - 6%/năm.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Chiến lược) đã đề ra 9 nhóm giải pháp:

 

(1) Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch;

 

(2) Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Đồng thời, ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để huy động nguồn lực đầu tư tại các cụm du lịch, khu vực động lực phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng du lịch. Thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư và các mô hình quản trị tích hợp các khu vực công và tư nhân, doanh nhân và cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững;

 

(3) Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; nâng cấp, mở rộng, xây mới các cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa chuyên dụng cho khách du lịch; cải thiện nhanh hạ tầng, chất lượng dịch vụ đường sắt để phát triển du lịch.

 

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp phục vụ du lịch

 

(4) Phát triển nguồn nhân lực du lịch, đa dạng hóa các hình thức đào tạo;

 

(5) Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch: Mở rộng thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh, tập trung thu hút khách du lịch từ các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Liên bang Nga…

 

(6) Phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao;

 

(7) Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác, hội nhập quốc tế về du lịch;

 

(8) Ứng dụng khoa học, công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch...;

 

(9) Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.

 

Trên cơ sở mục tiêu, giải pháp mà Chiến lược đã đề ra, ngành du lịch Kiên Giang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

 

1. Căn cứ Chiến lược, tổ chức rà soát các chỉ tiêu, rà soát các kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

2. Tăng cường công tác quản lý điểm đến đảm bảo an ninh, trật tư, an toàn xã hội để phát triển du lịch.

 

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

 

4. Xây dựng chương trình hỗ trợ người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao sinh kế, giảm nghèo cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 

5. Sở Du lịch làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Xuân Quang