Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quy hoạch chiến lược về du lịch

Xem với cỡ chữAA

KIÊN GIANG - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”

(10:17 | 12/06/2020)

 

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” (Dự án [Loan 3165-VIE (SF)]) ở Việt Nam đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phê duyệt vào ngày 26/9/2014 với 50 triệu USD và có hiệu lực vào ngày 30/3/2015. Chính phủ Việt Nam đối ứng 5,08 triệu USD tương đương với tổng chi phí dự kiến của dự án là 55,08 triệu USD. Tác động của dự án là tăng việc làm cho người dân ở các khu vực kém phát triển của các hành lang khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) tại Việt Nam. Kết quả của dự án là tăng thu nhập du lịch tại 05 tỉnh: Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Lào Cai và Tây Ninh.

 

Dự án có 04 kết quả đầu ra: (1) cải thiện cơ sở hạ tầng tiếp cận điểm đến du lịch, (2) cải thiện dịch vụ môi trường tại các trung tâm du lịch xuyên biên giới, (3) tăng cường năng lực cơ quan quản lý để thúc đẩy tăng trưởng du lịch, và (4) thực hiện và quản lý dự án có hiệu quả. Cơ quan chủ quản và chủ đầu tư là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án là: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kiên Giang.

 

Tỉnh Kiên Giang được chọn tham gia thực hiện dự án với 04 cấu phần và Tiểu dự án với tổng vốn đầu tư cho các cấu phần là 9.563.000 USD (trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB là 8.185.000 USD và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh là 1.378.000 USD), chi tiết như sau:

 

- Cấu phần 1. Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch - Tiểu dự án: “Nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng tại thành phố Hà Tiên”; vốn đầu tư là 46.326 triệu đồng (trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB là 34.289 triệu đồng và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh là 12.037 triệu đồng).

 

 

Phối cảnh Khu du lịch Núi Đá Dựng - Thành phố Hà Tiên

 

- Cấu phần 2. Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại khu du lịch - Tiểu dự án: “Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử tại huyện Kiên Lương”; vốn đầu tư là 171.221 triệu đồng (trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB là 124.954 triệu đồng và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh là 46.267 triệu đồng).

 

- Cấu phần 3. Nâng cao năng lực thể chế nhằm thúc đẩy và quản lý tăng trưởng du lịch toàn diện. Kinh phí cho cấu phần này là 255.000 USD (trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB là 253.000 USD và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh là 2.000 USD).

 

- Cấu phần 4. Thực hiện dự án hiệu quả và quản lý. Kinh phí cho cấu phần này là 404.000 USD (trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB là 362.000 USD và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh là 42.000 USD).

 

 

Phối cảnh Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử - huyện Kiên Lương

 

Trong những tháng đầu năm 2020, Ban Thực hiện dự án GMS Kiên Giang đã tiếp tục triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình có mặt bằng sạch; tập trung triển khai khảo sát, lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tuyên truyền, vận động về bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân.

 

Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng và giải ngân còn chậm. Những nguyên nhân chính là: (1) Nhà thầu chưa tập trung đủ nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ những hạng mục công trình đã có mặt bằng sạch; (2) công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở Khu du lịch Chùa hang - Hòn Phụ Tử vẫn chưa phê duyệt được phương án để tiến hành chi trả cho các hộ dân; (3) một số diện tích đã bồi thường trước đây hoặc do nhà nước quản lý, nhưng khi triển khai thi công bị các hộ dân tái lấn chiếm hoặc khai báo có công khai phá trước đây, một số trường hợp còn khiếu nại về bồi thường hỗ trợ, nhưng giải quyết còn chậm,… các hộ này đã ngăn cản không cho tiến hành thi công xây dựng công trình; (4) công tác thiết kế dự toán có nhiều sai sót, phải xử lý kỹ thuật, mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

 

Hạng mục cây xanh cảnh quang và giao thông kết nối Khu du lịch Núi Đá Dựng - thành phố Hà Tiên đã hoàn thành

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Tiểu dự án, UBND tỉnh đã giao Ban Thực hiện dự án GMS Kiên Giang làm đầu mối, phối hợp với UBND thành phố Hà Tiên, UBND huyện Kiên Lương và các ngành, đơn vị có liên quan tập trung quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện dự án, cụ thể:

 

- Đối với Tiểu dự án “Nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh núi Đá Dựng tại thành phố Hà Tiên”: Ban Thực hiện dự án GMS Kiên Giang và UBND thành phố Hà Tiên làm việc thống nhất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh việc xử lý vướng mắc một phần diện tích đất của Đồn Biên phòng Thạch Động để làm đường giao thông theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

 

- Đối với Tiểu dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử tại huyện Kiên Lương”: Giao UBND huyện Kiên Lương quyết liệt, kiên quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án, có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng diện tích 1,7 ha mở rộng và diện tích đất cũ của Khu du lịch.

 

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thực hiện dự án GMS Kiên Giang quyết tâm, nỗ lực, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, phấn đấu đến tháng 12/2020 hoàn thành dự án và thời gian gia hạn đóng khoản vay đến 30/6/2021./.  

 

Xuân Quang