Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Sơn La tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch

(10:42 | 09/02/2021)

Xin mời xem chi tiết và thể lệ tham gia cuộc thi trong tệp đính kèm!


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach cuoc thi Son La.pdf; The le cuoc thi Son La.pdf