Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

V/v giảm mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và Thẻ hướng dẫn viên du lịch

(14:38 | 31/12/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; tb 68.signed.pdf