Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

V/v thực hiện loại hình Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) tại huyện, thành phó trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:38 | 01/07/2020)

 

Vui lòng xem chi tiết trong tệp đính kèm!


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Huong Dan.signed.pdf