Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Đảo Ngọc Kim Cương)

(10:57 | 18/06/2020)

 

1. Thông báo số 30/TB-SDL về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

 

2. Quyết định số 50/QĐ-SDL ngày 18/6/2020 của Sở Du lịch Kiên Giang về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

 

Vui lòng xem chi tiết trong tệp đính kèm!


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; qd 50.signed.pdf; tb 30.pdf