Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01/2020

(15:50 | 22/01/2020)


 

Trong tháng 01 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 819.875 lượt, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 82.848 lượt, tăng 5,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.948 lượt, tăng 84,0% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 344.750 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 526.642 lượt khách tham quan du lịch, tăng 42,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 74.856 lượt, tăng 5,5% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 1.947,9 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 1.0001,6 tỷ đồng, tăng 35,4% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm

2019

Năm 2020

Kế

hoạch

 

Ước TH

 

Tháng 01

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

8.780.484

9.330.000

819.875

156,9

Khách quốc tế (lượt)

713.291

750.000

82.848

105,6

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

5.106.665

5.500.000

526.642

142,3

Khách quốc tế (lượt)

671.896

715.000

74.856

105,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

4.594.670

4.736.000

437.948

184,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

3.834.607

4.234.000

344.750

138,8

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,9

1,9

2,2

101,7

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,8

2,9

3,5

119,5

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

18.595,7

20.041,2

1.947,9

115,2

Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng)

8.364,1

8.892

1.001,6

135,4

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

762

790

762

100,0

Số phòng (phòng)

23.389

23.700

23.389

100,0

Trần Linh