Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12/2019

(21:30 | 31/12/2019)

 

Trong tháng 12 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 586.925 lượt, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 57.179 lượt, tăng 3,3% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 265.165 lượt, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 295.112 lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 682,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 300.177 lượt khách tham quan du lịch, giảm 22,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 42.195 lượt, giảm 25,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 580,1 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

11/2019

Ước TH

Tháng 12/

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

641.978

586.925

8.780.484

113,9

Khách quốc tế (lượt)

50.933

57.179

713.291

119,5

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

396.545

300.177

5.106.665

126,9

Khách quốc tế (lượt)

47.239

42.195

671.896

122,7

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

260.986

265.165

4.594.670

111,4

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

349.991

295.112

3.834.607

114,1

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,5

1,8

1,9

103,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,8

2,1

2,8

113,6

III. Doanh thu (tỷ đồng)

654,1

682,8

8.364,1

131,2

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

611,9

580,1

7.646,3

 130,5

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

762

762

762

107,3

Số phòng (phòng)

23.389

23.389

23.389

118,3

 

 

Trần Linh