Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10/2019

(19:30 | 19/10/2019)

Trong tháng 10 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 677.547 lượt, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 42.863 lượt, giảm 7,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 330.055 lượt, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 322.873 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Doanh thu 622,5 tỷ đồng, tăng 23,0% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 449.766 lượt khách tham quan du lịch, tăng 8,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 39.717 lượt, giảm 7,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 585,6 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

9/2019

Ước TH

Tháng 10

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

712.988

677.547

7.579.359

113,0

Khách quốc tế (lượt)

45.079

42.863

601.849

119,6

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

477.743

449.766

4.412.298

131,0

Khách quốc tế (lượt)

42.960

39.717

581.241

125,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

346.524

330.055

4.103.625

110,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

341.160

322.873

3.182.437

113,5

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,8

1,8

1.9

106 ,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,9

3,2

2.9

117,6

III. Doanh thu (tỷ đồng)

652,4

622,5

7.016,1

136,2

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

604,9

585,6

6.444,2

136,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh