Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 7/2019

(14:23 | 19/07/2019)

Trong tháng 7 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 921.146 lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 50.242 lượt, tăng 2,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 535.439 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 357.273 lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 788,7 tỷ đồng, tăng 42,4% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 528.809 lượt khách tham quan du lịch, tăng 28,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 48.167 lượt, tăng 5,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 739,8 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

6/2019

Ước TH

Tháng 7

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

853.186

921.146

5.364.401

112,8

Khách quốc tế (lượt)

52.445

50.242

466.302

127,5

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

450.498

528.809

2.956.987

177,4

Khách quốc tế (lượt)

49.929

48.167

451.373

156,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

508.879

535.439

3.031.804

110,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

315.998

357.273

2.113.211

110,8

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,9

1,8

1,9

113,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,9

2,4

2,9

117,6

III. Doanh thu (tỷ đồng)

627,0

788,7

5.180,8

146,1

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

577,8

739,8

4.807,3

176,7

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh