Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 6/2019

(11:59 | 20/06/2019)

Trong tháng 6 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 728.473 lượt, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 41.894 lượt, giảm 13,7 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 328.032 lượt, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 362.340 lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 503 tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 287.576 lượt khách tham quan du lịch, giảm 15,1 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.742 lượt, giảm 15,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 339,4 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ.

 

Do tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nên ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách, lượng khách tham quan các khu/điểm du lịch giảm nhiều so với cùng kỳ. Các chuyến bay từ Trung Quốc cũng giảm tần suất bay; hiện nay Phú Quốc đang vào mùa thấp điểm khách quốc tế…

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

5/2019

Ước TH

Tháng 6

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

625.131

708.473

4.298.542

109,0

Khách quốc tế (lượt)

44.441

41.894

405.509

128,2

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

377.644

287.576

2.265.257

135,9

Khách quốc tế (lượt)

44.005

38.742

392.019

135,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

322.501

328.032

2.315.518

101,3

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

281.486

362,340

1.802.279

114,8

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,9

1,6

1,9

112,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

1,3

1,7

2,8

114,3

III. Doanh thu (tỷ đồng)

525,2

503,0

4.268,1

142,6

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

408,7

339,4

3.829,1

140,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh