Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Biểu mẫu Báo cáo (Lưu trú)

(12:01 | 01/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Hướng dẫn BC lưu trú.doc; hướng dẫn BC năm.doc; Mẫu báo cáo năm.xls; Mẫu báo cáo tháng (Lưu trú).xls