Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 5/2019

(06:44 | 28/05/2019)

Trong tháng 5 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 805.503 lượt, tăng 16,8 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 48.295 lượt, tăng 13,0 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 472.501 lượt, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 311.858 lượt, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 646 tỷ đồng tăng 27% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 417.643 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,4 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 45.955 lượt, tăng 13,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 608,7 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

4/2019

Ước TH

Tháng 5

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

847.400

805.503

3.720.069

117,9

Khách quốc tế (lượt)

67.745

48.295

365.519

136,5

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

418.700

417.643

1.977.681

148,9

Khách quốc tế (lượt)

61.932

45.955

339.277

139,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

452.268

472.501

2.137.486

115,4

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

361.948

311.858

1.419.939

114,9

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,8

1,8

2,0

1,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,8

2,9

3,2

1,3

III. Doanh thu (tỷ đồng)

822,8

646,1

3.865,9

154,1

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

777,3

608,7

3.669,7

160,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh