Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 02/2019

(08:06 | 20/02/2019)

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 02 NĂM 2019

Trong tháng 02 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 846.441 lượt, tăng 36,1 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 85.284 lượt, tăng 54,9 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 519.065 lượt, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 284.882 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 808,1 tỷ đồng tăng 61,1% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 471.009 lượt khách tham quan du lịch, tăng 150,3 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 77.343 lượt, tăng 53,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 758,6 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

01/2019

Ước TH

Tháng 02

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

522.698

846.441

1.369.139

135,7

           Khách quốc tế (lượt)

78.420

85.284

163.704

143,6

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

370.146

471.009

841.155

197,0

           Khách quốc tế (lượt)

70.986

77.343

148.329

144,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

238.068

519.065

757.133

134,1

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

248.411

284.882

533.293

127,8

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

2,1

2,3

2,2

110,2

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,9

3,1

3,0

106,5

III. Doanh thu (tỷ đồng)

738,5

808,1

1.546,6

156,7

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

700,6

758,6

1.459,2

158,2

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

                 Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh