Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 03/2021

(18:22 | 01/04/2021)

 

Trong tháng 03 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 348.024 lượt, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 3/2020 dịch đang diễn biến phức tạp hầu như không có khách). Trong đó, khách quốc tế 6.939 lượt, giảm 81,5% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 165.842 lượt, tăng 91,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 176.100 lượt, tăng 163,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 435,1 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ (do thực hiện kích cầu giảm giá dịch vụ).

 

Riêng Phú Quốc có 240.522 lượt khách tham quan du lịch, tăng 131,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 6.673 lượt, giảm 81,2% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 02

Ước TH

Tháng 03

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

456.393

348.024

1.178.395

67,1

Khách quốc tế (lượt)

9.626

6.939

29.414

20,6

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

291.860

240.522

810.385

75,3

Khách quốc tế (lượt)

9.114

6.673

28.298

21,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

232.666

165.842

540.361

44,1

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

216.778

176.100

619.703

124,4

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,4

2,3

2,4

99,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

4,0

4,1

4,0

97,2

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

543,1

435,1

1.565,6

48,6

Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng)

401,6

327,3

1.179,2

43,6

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

826

826

826

113,8

Số phòng (phòng)

28.526

28.526

28.526

125,9

Trần Linh