Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 02/2021

(14:54 | 19/02/2021)

Trong tháng 02 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 513.236 lượt, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế 7.502 lượt, giảm 80,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 257.892 lượt, giảm 37,6% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 247.801 lượt, tăng 97,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 596,6 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 378.028 lượt khách tham quan du lịch, tăng 10,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.278 lượt, giảm 80,1% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 01

Ước TH

Tháng 02

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

373.979

513.236

887.215

55,5

Khách quốc tế (lượt)

12.848

7.502

20.350

19,4

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

278.003

378.028

656.031

67,5

Khách quốc tế (lượt)

12.511

7.278

19.789

20,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

141.853

257.892

399.745

35,1

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

226.825

247.801

474.626

110,0

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,4

2,4

2,4

102,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,8

3,9

3,9

100,9

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

587,4

596,6

1.369,1

54,9

Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng)

450,3

447,6

897,9

43,7

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

792

792

792

109,1

Số phòng (phòng)

25.670

25.670

25.670

113,3

 

 

Trần Linh