Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách đến tham quan du lịch Tết Nguyên đán 2021

(13:40 | 19/02/2021)

 

 

Số liệu khách đến tham quan du lịch Tết Nguyên đán 2021

(Từ 10/02 - 15/02/2021, tức từ 29 - mùng 4 Tết)

 

STT

Địa phương

ĐVT

Năm 2021

 So sánh
(%)

I

 

 

 

 

TP. Phú Quốc

Lượt

     44.580

     42,2

Khách quốc tế

Lượt

       4.697

     19,6

Khách tham quan khu, điểm du lịch

Lượt

     29.270

     40,6

Khách lưu trú

Lượt

     15.310

     42,5

Doanh thu

Tr.đồng

    70.094

    42,8

II

TP. Hà Tiên

Lượt

     34.591

     34,1

 

 

 

 

Khách tham quan khu, điểm du lịch

Lượt 

     29.505

     31,8

Khách lưu trú

 Lượt

       5.086

     57,4

Khách quốc tế

Lượt

             62

       6,1

Doanh thu

Tr.đồng

    11.827

    18,0

III

 

Huyện Kiên Lương

Lượt

     22.852

     51,1

Doanh thu

Tr.đồng

          312

    58,2

IV

 

Huyện U Minh Thượng

Lượt

       8.738

   102,8

Doanh thu

Tr.đồng

          183

    45,8

V

 

 

Tp. Rạch Giá

Lượt

     16.519

     52,7

Khách lưu trú

Lượt

       5.019

     34,5

Doanh thu

Tr.đồng

          299

    60,2

VI

 

Kiên Hải

Lượt

       2.705

     31,5

Doanh thu

Tr.đồng

      2.836

    31,5

VII

Hòn Đất

Lượt

          550

     15,7

VIII

Kiên Giang (cả tỉnh)

Lượt

   130.535

     42,6

Khách quốc tế

Lượt

       4.759

     18,5

Khách lưu trú

Lượt

     25.415

     42,7

Khách tham quan khu, điểm du lịch

Lượt

   105.120

     42,6

Doanh thu

Tr.đồng

    85.551

    35,7

Trần Linh