Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10/2020

(13:40 | 20/11/2020)

 

Trong tháng 10, dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, không có ca lây nhiễm ra cộng đồng, nhiều địa phương có dịch đã chuyển sang trạng thái bình thường; tỉnh Kiên Giang chưa có trường hợp nào mắc bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tháng 10 do bị ảnh hưởng của bảo lũ, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh so với tháng trước và cả cùng kỳ.

 

Kết quả tháng 10 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 322.915 lượt, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 12,9% so với tháng 9. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.385 lượt, giảm 92,3% so cùng kỳ, giảm 11,2% so với tháng 9; khách tham quan khu, điểm du lịch 121.816 lượt, giảm 58,7% so với cùng kỳ, giảm 21,7% so với tháng trước. Khách có lưu trú 196.537 lượt, giảm 40,4% so với cùng kỳ, giảm 7,1% so với tháng 9.

 

Riêng Phú Quốc có 229.743 lượt khách tham quan du lịch, giảm 48,7% so cùng kỳ, giảm 10,8% so với tháng 9; trong đó, khách quốc tế 3.019 lượt, giảm 92,6% so cùng kỳ, giảm 9,0% so với tháng 9.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 486,3 tỷ đồng, giảm 63,8% so với cùng kỳ, giảm 7,6% so với tháng 9; trong đó Phú Quốc ước đạt 370,9 tỷ đồng, giảm 37,7% so cùng kỳ, giảm 6,1% so với tháng 9.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 9

Ước TH

Tháng 10

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

370.628

322.915

4.596.148

60,6

Khách quốc tế (lượt)

3.811

3.385

168.166

27,8

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

257.675

229.743

2.969.233

66,9

Khách quốc tế (lượt)

3.319

3.019

155.001

27,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

155.567

121.816

2.598.668

63,9

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

211.511

196.537

1.918.391

59,6

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,2

2,3

2,4

128,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,5

3,9

4,0

141,7

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

526,1

486,3

6.736,8

43,0

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

394,9

370,9

5.178,6

42,0

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

769

769

769

100,9

Số phòng (phòng)

24.600

24.600

24.600

105,2

 

 

Trần Linh