Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 9/2020

(09:54 | 21/09/2020)

 

Trong tháng 9, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, không có ca lây nhiễm ra cộng đồng, nhiều địa phương có dịch đã chuyển sang trạng thái bình thường; tỉnh Kiên Giang chưa có trường hợp nào mắc bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tháng 9 hàng năm là mùa thấp điểm du lịch, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ.

 

Kết quả tháng 9 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 412.124 lượt, giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 12,3% so với tháng 8. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.626 lượt, giảm 91,9% so cùng kỳ, giảm 14,7% so với tháng 8; khách tham quan khu, điểm du lịch 197.611 lượt, giảm 42,9% so với cùng kỳ, giảm 14,9% so với tháng trước. Khách có lưu trú 208.899 lượt, giảm 38,8% so với cùng kỳ, giảm 10% so với tháng 8.

 

Riêng Phú Quốc có 307.811 lượt khách tham quan du lịch, giảm 35,6% so cùng kỳ, tăng 22,5% so với tháng 8; trong đó, khách quốc tế 3.052 lượt, giảm 92,9% so cùng kỳ, giảm 6% so với tháng 8.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 514,7 tỷ đồng, giảm 62,8% so với cùng kỳ, giảm 10,5% so với tháng 8; trong đó Phú Quốc ước đạt 400,2 tỷ đồng, giảm 33,8% so cùng kỳ, tăng 11,1% so với tháng 8.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 8

Ước TH

Tháng 9

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

470.181

412.124

4.314.729

62,5

Khách quốc tế (lượt)

4.252

3.626

164.595

29,3

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

251.374

307.811

2.789.626

70,4

Khách quốc tế (lượt)

3.248

3.052

151.714

28,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

232.302

197.611

2.518.896

66,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

232.228

208.899

1.719.241

60,1

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,5

2,4

2,5

128,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,3

3,5

4,0

143,0

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

575,2

514,7

6.239,1

43,8

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

360,2

400,2

4.812,9

42,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

769

769

769

105,9

Số phòng (phòng)

24.600

24.600

24.600

108,6

 

 

Trần Linh