Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 8/2020

(07:55 | 31/08/2020)


 

Dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, từ thành phố Đà Nẵng đã lang sang một số địa phương khác trong cả nước; nhiều địa phương đã thực hiện giản cách xã hội từ đó khách du lịch đã giảm đáng kể do lo ngại dịch bệnh.

 

Tỉnh Kiên Giang mặc dù không có trường nào mắc bệnh trong cộng đồng, tuy nhiên do các thị trường du lịch trọng điểm của du lịch Kiên Giang đều có dịch nên chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh. Kết quả tháng 8 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 597.792 lượt, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 41,1% so với tháng 7. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.252 lượt, giảm 91,3% so cùng kỳ, giảm 8,3% so với tháng 7; khách tham quan khu, điểm du lịch 294.913 lượt, giảm 27,4% so với cùng kỳ, giảm 44,3% so với tháng trước. Khách có lưu trú 292.228 lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ, giảm 36,7% so với tháng 7.

 

Riêng Phú Quốc có 368.985 lượt khách tham quan du lịch, giảm 27,4% so cùng kỳ, giảm 47,1% so với tháng 7; trong đó, khách quốc tế 3.248 lượt, giảm 93,1% so cùng kỳ, giảm 9,9% so với tháng 7.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 707,2 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ, giảm 34,8% so với tháng 7; trong đó Phú Quốc ước đạt 492,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so cùng kỳ, giảm 31,4% so với tháng 7.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 7

Ước TH

Tháng 8

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

1.014.559

597.792

4.030.216

64,8

Khách quốc tế (lượt)

4.639

4.252

160.969

31,2

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

697.158

368.985

2.599.426

74,0

Khách quốc tế (lượt)

3.604

3.248

148.662

30,7

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

529.674

294.913

2.383.896

69,6

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

461.371

292.228

1.570.342

61,7

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,5

2,6

2,5

129

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,1

3,3

4,0

144,0

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

1.084,5

707,2

5.856,4

45,3

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

717,9

492,2

4.566,6

50,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

769

769

769

105,9

Số phòng (phòng)

24.600

24.600

24.600

108,6

 

 

Trần Linh