Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 7/2020

(18:56 | 21/07/2020)

Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa cùng với các hoạt động xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp, khách du khách đã quay trở lại Kiên Giang; đặc biệt là mùa du lịch hè, tháng 7 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 999.788 lượt, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 75,4% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế chủ yếu là số khách còn đang lưu trú tại các tỉnh, thành khác đến Kiên Giang tham quan du lịch, với 3.137 lượt, giảm 93,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 541.808 lượt, tăng 3,4% so với cùng kỳ, tăng 80,8% so với tháng trước. Khách có lưu trú 434.438 lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tăng hơn 66,5% so với tháng 6.

 

Riêng Phú Quốc có 706.799 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 2.153 lượt, giảm 95,6% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 1.001,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 636,2 tỷ đồng, tăng 1,6% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 6

Ước TH

Tháng 7

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

570.120

999.788

3.417.654

63,0

Khách quốc tế (lượt)

2.247

3.137

155.215

33,3

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

410.341

706.799

2.240.082

74,6

Khách quốc tế (lượt)

1.993

2.153

143.963

32,9

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

299.637

541.808

2.101.117

69,6

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

260.996

434.438

1.251.181

57,2

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,5

2,4

2,4

125,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

4,6

4,2

4,1

144,5

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

604,7

1.001,9

5.066,6

44,2

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

456,8

636,2

3.970,8

44,2

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

768

768

768

105,8

Số phòng (phòng)

23.389

24.111

24.111

106,4

 

 

Trần Linh