Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 6/2020

(21:21 | 17/06/2020)

 

 

 

Sau khi tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, đón các đoàn famtrip, tổ chức các chương trình kích cầu du lịch nội địa để thu hút du khách trở lại, tháng 6 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 102.224 lượt, giảm 88% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế chủ yếu là số khách còn đang lưu trú tại các tỉnh, thành khác đến Kiên Giang tham quan du lịch, với 3.499 lượt, giảm 93,3% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 36.814 lượt, giảm 92,8% so với cùng kỳ, tăng 53,1% so với tháng trước. Khách có lưu trú 62.507 lượt, giảm 80,2% so với cùng kỳ, tăng hơn 50% so với tháng 5.

 

Riêng Phú Quốc có 69.696 lượt khách tham quan du lịch, giảm 84,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 2.448 lượt, giảm 95,1% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 183,7 tỷ đồng, giảm 87,2% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 117,7 tỷ đồng, giảm 79,6% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 5

Ước TH

Tháng 6

Lũy kế từ đầu năm

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

67.814

102.224

1.949.970

20,9

Khách quốc tế (lượt)

3.487

3.499

153.330

20,4

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

41.257

69.696

1.192.638

21,7

Khách quốc tế (lượt)

3.183

2.448

142.266

19,9

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

24.052

36.814

1.296.486

27,4

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

41.666

62.507

618.254

14,6

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,1

1,9

2,3

123,7

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,9

4,1

4,1

140,9

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

146,1

183,7

3.643,8

18,2

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

106,0

117,7

2.995,4

19,2

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

768

768

768

105,8

Số phòng (phòng)

23.389

24.111

24.111

106,4

 

 

Trần Linh